Republika e Kosoves

Prishtinë

Konkurse për Institucione Edukativo-Arsimore – Drejtoria e Arsimit

2021/07/16 - 4:29

 

                                                           Konkurs për Motër edukatore, Edukatore, Mësimdhënës/e për mësim klasor – Drejtoria e Arsimit 16.07.2021

 

                                                           Konkurs për Lëndët gjuhësore – Drejtoria e Arsimit 16.07.2021

 

                                                           Konkurs për Lëndët profesionale – Drejtoria e Arsimit 16.07.2021

 

                                                           Konkurs për Lëndët shoqërore dhe natyrore – Drejtoria e Arsimit 16.07.2021