Republika e Kosoves

Prishtinë

Konsultim Publik lidhur me Rregulloren për Menaxhimin e Mbeturinave në komunën e Prishtinës

2023/08/11 - 3:21

Të dashur qytetarë,

Ju ftojmë të merrni pjesë në konsultimin publik për Rregulloren për Menaxhimin e Mbeturinave në komunën e Prishtinës.

Ky dokument do të jetë në konsultim publik nga data 10.08.2023 deri me datën 09.09.2023, ndërsa Konsultimi publik do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal, ndërtesa e vjetër e Komunës, sipas datave:

1. Me qytetarë, biznese , shoqëri civile, anëtar të kuvendit dhe akterë tjerë: 17 Gusht 2023, ora 10:00 -14:00 në Sallën e Kuvendit Komunal si dhe me live-stream në youtube.

 Njoftim Publik

 

 Draft Rregullorja për Menaxhimin e Mbeturinave në komunën e Prishtinës

Komentet dhe sugjerimet e juaja, mund t’i dërgoni deri me datë 09.09.2023, në ora 23:59, tek email-i: osman.bllaca@rks-gov.net