Republika e Kosoves

Prishtinë

Lista e fermerëve përfitues – Lopë qumështore, Dele dhe Dhi – Pagesa direkte 2023 – Drejtoria e Bujqësisë

2023/05/24 - 1:34

 

 Lista e fermerëve përfitues – Lopë qumështore, Dele dhe Dhi – Pagesa direkte 2023

 

 Lista e fermerëve përfitues – Lopë qumështore, Dele dhe Dhi – Pagesa direkte 2023