Republika e Kosoves

Prishtinë

Lista e përfituesve “Furnizimi me koshere dhe paisje bletare” – Drejtoria e Bujqësisë

2020/07/28 - 4:01

 Lista e përfituesve  “Furnizimi me koshere dhe paisje bletare” – Drejtoria e Bujqësisë

 

Përfituesit e subvencioneve – Furnizim me pajisje bletare

Përfituesit e subvencioneve – Furnizim me Koshere dhe pajisje në bletari