Republika e Kosoves

Prishtinë

Nga nesër fillon regjistrimi i fëmijëve në institucionet parashkollore publike të Komunës së Prishtinës për vitin 2020-2021

2020/06/21 - 7:06

 

 Konkurs për regjistrimin e fëmijëve në institucionet parashkollore publike të Komunës së Prishtinës për vitin 2020-2021 dhe Vendimi për kriteret e pranimit të fëmijëve në institucionet parashkollore publike

 

 Vendim për kriteret e pranimit të fëmijëve në institucionet parashkollore publike