Republika e Kosoves

Prishtinë

Njoftim për shprehje interesi në shkollën “Ali Kelmendi” për blerjen e mjeteve të teknologjisë

2018/11/07 - 8:58

Qeveria e Kosovës ka marrë një kredi nga grupi i Bankës Botërore për realizimin e projektit për përmirësimin e sistemit të arsimit (ESIP), dhe ka për qëllim që një pjesë të grantit ta përdor për ta përkrahur Ministrinë e Arsimit, të Shkencës dhe të Teknologjisë dhe Shkolles “Ali Kelmendi” Barilevë, Prishtinë. Në kuadër të kësaj përkrahjeje do të realizohet prokurimi si në vijim i pajisjeve të nevojshme:

 

  1. Përshkrimi i mallrave të nevojshme:

     

  1. Kriteret minimale për kualifikim të kontraktuesve që mund të aplikojnë janë:

 

  1. Kontraktuesit e interesuar që i plotësojnë kriteret minimale për kualifikim, të cekura më lartë, janë të mirëseardhur të aplikojnë me shprehjet e tyre të interesimit kundrejt specifikimit të hollësishëm teknik në adresën: Shkolla, “Ali Kelmendi” Barilevë, Prishtinë, më së largu deri më 15.11. 2018

 

  1. Specifikimi i hollësishëm teknik së bashku me afatet dhe kushtet e tjera, ku të gjitha janë të përgatitura në kuadër të një dokumenti të quajtur Ftesë për ofertë-mallra do t’ia dorëzojë shkolla vetëm atyre kontraktuesve potencialë që i plotësojnë kriteret. Kompanitë luten që t’i shkruajnë detajet kontaktuese me rastin e shprehjes së interesit.

Detajet kontaktuese të shkollës:

 

Personi kontaktues:

Rrustem Xhafolli

Telefoni: 044/202-447

Email: rrxhafolli@hotmail.com

 

Njoftim për shprehje interesi