Republika e Kosoves

Prishtinë

Njoftim për shprehje të interesit për shkollat e Prishtinës

2020/06/22 - 3:51

SHFMU “Naim Frashëri” – Pajisje me mjete didaktike për lëndën e Edukatës muzikore

 

SHFMU “Ismail Qemali” – Pajisja e kabinetit me vegla muzikore

 

SHFMU “Elena Gjika” – Furnizim me mjete didaktike

 

SHFMU “Dardania” – Mjete didaktike për klasat 0-5

 

SHFMU “Nëna Terezë” – Mjete didaktike për lëndët: Biologji, Matematikë dhe materiale konkretizuese dhe didaktike

 

SHFMU “Nexhmi Mustafa” – Blerja e mjeteve për edukatë muzikore