Republika e Kosoves

Prishtinë

Orari i intervistave për pozitat në IEAA – Drejtoria e Arsimit

2021/08/21 - 4:44

                                                             Njoftim për intervistë – Mësimdhënës/e për mësim klasor, Mësimdhënës/e për mësim klasor – paralelja në Gjuhën turke, Edukatore për IP/ShFMU, Motër edukatore në IP

 

                                                              Njoftim për intervistë – Lëndët shoqërore dhe natyrore

 

                                                              Njoftim për intervistë – Lëndët profesionale

 

                                                             Njoftim për intervistë – Mësimdhënës/e për gjuhë shqipe në ShFMU, Mësimdhënës/e për gjuhë angleze në SHML/ShFMU, Mësimdhënës/e për gjuhë gjermane në ShFMU