Republika e Kosoves

Prishtinë

Përfituesit e subvencioneve në Bujqësi

2021/06/07 - 11:35

 

Përfituesit e subvencioneve në Bujqësi

 

NJOFTIM: Afati kohor për paraqitjen e ankesave është 5 ditë pune nga shpallja e listës së përfituesve.