Republika e Kosoves

Prishtinë

Plani operativ për grumbullimin e mbeturinave në Komunën e Prishtinës

2021/07/12 - 5:13

 Plani operativ për grumbullimin e mbeturinave në Komunën e Prishtinës

 

 Informatat e përgjithshme lidhur me ndarjen e zonave

 

 Lokacionet në të cilat paraqiten ndryshime në orar