Republika e Kosoves

Prishtinë

Riogranizim i punës në Sektorin e Rendit Komunal, ashtu që të mbikëqyret sa më mirë zbatimi i masave për parandalimin e shpërndarjes së virusit

2020/11/16 - 4:33

Riogranizim i punës në Sektorin e Rendit Komunal, ashtu që të mbikëqyret sa më mirë zbatimi i masave për parandalimin e shpërndarjes së virusit.

Me kujdestari shtesë, shtohet edhe kapaciteti i ekipeve të përbashkëta me Policinë e Kosovës dhe inspektoratet e nivelit qendror.