Republika e Kosoves

Prishtinë

Sot ka filluar të zbatohet projekti “Vertical Garden” në hyrje të Prishtinës

2021/03/30 - 9:33

Në bashkëfinancim me Fondin për Zhvillim Komunitar (CDF), sot ka filluar të zbatohet projekti “Vertical Garden”.

Ky projekt ka për qëllim që të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së ajrit përmes shtimit të hapësirave të gjelbërta, si dhe revitalizimin e hapësirave të braktisura.

Për mjedis të pastër!