Republika e Kosoves

Prishtinë

Thirrje publike – Ekspert i pavarur i arsimit apo përfaqësues i Këshillit të Prindërve në Komisionin Përzgjedhës për rekrutimin e drejtorëve dhe zv.drejtorëve të IEAA-ve

2022/05/04 - 10:18

 Thirrje publike – Ekspert i pavarur i arsimit apo përfaqësues i Këshillit të Prindërve në Komisionin Përzgjedhës për rekrutimin e drejtorëve dhe zv.drejtorëve të IEAA-ve