Republika e Kosoves

Prishtinë

Thirrje publike – Mbështetje financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve sportive – Drejtoria e Sportit

2022/09/13 - 4:36

 

 Thirrje publike – Mbështetje financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve sportive – Drejtoria e Sportit