Republika e Kosoves

Prishtinë

Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim – Mësimdhënës/e për mësim klasor, Motër edukatore, Edukatore – Drejtoria e Arsimit

2022/08/02 - 10:10

Forma e aplikacionit: Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim – Mësimdhënës/e për mësim klasor, Motër edukatore, Edukatore – Drejtoria e Arsimit