Republika e Kosoves

Prishtinë

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2017

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2016

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2015

Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2014