Republika e Kosoves

Prishtinë

Anulim i dhënies së kontratës