Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Raporti Janar-Dhjetor 2019 – Obligimet e komunave nga agjenda evropiane 2019

 

Raporti Janar-Dhjetor 2018 – Obligimet e komunave nga agjenda evropiane 2018

 

Raporti Janar-Qershor 2018 – Obligimet e komunave nga agjenda evropiane 2018

Raporti Janar-Dhjetor 2017 – Obligimet e komunave nga agjenda evropiane 2017

 

  Raporti Janar-Qershor 2017 – Obligimet e komunave nga agjenda evropiane 2017

 

Raporti Janar-Dhjetor 2016 – Obligimet e komunave nga agjenda evropiane 2016

 

Raporti Janar-Shtator 2016 – Obligimet e komunave nga agjenda evropiane 2016