Republika e Kosoves

Prishtinë

Raporti Financiar Buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 Janar – 31 Dhjetor 2019

2020/02/14 - 9:31

Forma e aplikacionit: Raporti Financiar Buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 Janar – 31 Dhjetor 2019