Republika e Kosoves

Prishtinë

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale, 01. nr. 110-2782, dt. 02.12.2011

2020/01/16 - 10:57

Forma e aplikacionit: Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale, 01. nr. 110-2782, dt. 02.12.2011