Republika e Kosoves

Prishtinë

Rritja dhe bartja e mjeteve nga tejkalimi i Planit për të hyra vetjake nga viti 2023 në vitin 2024

2024/07/05 - 5:59

Forma e aplikacionit: Rritja dhe bartja e mjeteve nga tejkalimi i Planit për të hyra vetjake nga viti 2023 në vitin 2024