Republika e Kosoves

Prishtinë

Shpallje e konkursit për avancim brenda institucionit për plotësimin e pozitave të lira – Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik, Udhëheqës i Sektorit për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ambientit, Udhëheqës i Sektorit për Siguri dhe Emergjenca

2018/06/14 - 11:40

Forma e aplikacionit: Shpallje e konkursit për avancim brenda institucionit për plotësimin e pozitave të lira – Udhëheqës i Sektorit për Transport dhe Trafik, Udhëheqës i Sektorit për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ambientit, Udhëheqës i Sektorit për Siguri dhe Emergjenca