Republika Kosovo

Priština

Misija & Vizija

Priština je gard budućnosti sa efikasnim i efektivnim uslugama koje su u funkciji opšteg  blagostanja svojih građana.

Grad sa dobrim urbanim i prostornim planiranjem, čime je glavni grad sigurno utočiste za siguran i bogat socijalni –ekonomski, kulturni, edukativni, sportski život i da se osigura blagostanje  i kvalitetan život za građane Opštine Priština.

Grad sa modelom efikasnog i transparentnog  upravljanja i kao takav služi kao model za upravljanje u drugim opštinama na Kosovu, čime doprinosi rastu blagostanja za sve građane na Kosovu.

Uključi se

Registriraj se

kalendar

Na direkatan način se uključi na sednicu Skupštine opštine

usluge