Republika Kosovo

Priština

Odluka za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Bajram Gashani i “AL TRADE HOLDING” LLC

2020/03/30 - 11:27

Oblik aplikacije: Odluka za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Bajram Gashani i “AL TRADE HOLDING” LLC