Republika Kosovo

Priština

Biografi

Sedište Direkcije: Priština, Stara opštinska zgrada, Ul. UÇK 61

Direktorica Direkcije: Blerta Basholli

Bračni status: udata

Iskustvo: Blerta Basholli je studirala na Fakultetu umetnosti, ogranak filmske režije, Univerzitet u Prištini, i završila master studije na Tisch School of the Arts, u New York University, pravac film i televizija sa stipendijom  “Dean’s Fellowship”. Trenutno je doktorant na Filozofskom fakultetu u Skoplju, u Univerzitetu “Ss. Cyril and Methodius”.

Kao predsednica Udruženja Producenta Kosova, na kojem je položaju već od 2015. godine, stekla je iskustvo u oblasti izrade kulturnih politika kao član radnih grupa za izradu i dopunu pravilnika za kinematografiju, sponzorstvo itd.

Početkom 2000-ih godina radila je u raznim organizacijama, kao što je OSCE, kao član Odbora Festivala 9/11 itd. a od 2008. do 2011. godine radila je u New Yorku u Media Library NYU-ta i u foto studiju Fadil Berishe.

Razni treninzi, uključujući “MAIA Workshop” za filmske producente i kompaniju koju ona vodi od 2012. godine, pružili su joj iskustvo kao menadžer raznih kulturnih, obrazovnih, televizijskih produkcija, kao producent, producentski menadžer, režiser, asistent režije i drugih u saradnji sa nacionalnim i međunarodnim produkcijama. Od 2017. g. Bašolli je takođe predavač na Fakultetu umetnosti u Prištini.

E-mail: blerta.basholli@rks-gov.net

Tel: +383 38 200 401 15

Radno vreme: počinje u 8:00 i završava se u 16:00

Prijem stranaka: svaki dan tokom radnog vremena

 

 

Direkcija Kulture

 

Direkcija za kulturu, u okviru nadležnosti i ovlašćenja, odgovorna je i sprovodi planirane aktivnosti, upravljajući lokalnim resursima, kulturnim resursima Opštine Priština;

Planira i predlaže budžetske predmere direkcije, u okviru budžetske organizacije, opštinske administracije;

Organizira i brine se o obeležavanju važnih datuma i dokazanih istorijskih vrednosti.

Organizuje debate, okrugle stolove sa civilnim društvom i državnim organima za promociju, razvoj i promociju oblasti kulture;.

U skladu sa zakonskim obavezama, rukovodi opštinski arhiv Pozorišta “Dodona”, opštinsku biblioteku “Hivzi Sylejmani”, Gradski stadion itd.;

Sastavlja, razmatra i menja pravne poslove pravnih i civilnih izveštaja, u vezi sa kulturnim objektima u opštini Priština.;

Sarađuje sa resornim ministarstvom za ostvarivanje projekata iz oblasti kulture;

Brine o kulturnoj i istorijskoj baštini opštine (verske objekte, institucionalne objektei i stambene kuće istorijske i arhitektonske vrednosti) i druge strukture koje svedoče o istoriji kao istorijski materijalni resursi. Direkcija za kulturu, zajedno sa MKOS i donatorima, brine se za njihovo održavanje i obnovu u skladu sa identifikacijom kulturnih vrednosti opštine Priština;

Ona vrši, promoviše i podstiče saradnju sa drugim gradovima Republike Kosovo i drugim državama u skladu sa spoljnom politikom države Kosovo, kako bi omogućila istinsku integraciju kultura i razmenu iskustava u interesu kulturnog razvoja;

Istražuje i pruža podršku udruženjima, klubovima i udruženjima kao i pojedince sa posebnim kreativnim sposobnostima u oblasti kulture i pruža im podršku uz potpunu transparentnost i bez diskriminacije;

Obavlja i druge poslove, na osnovu važećih zakona u okviru delatnosti Direkcije.

U cilju obavljanja funkcija koje su određene važećim zakonskim odredbama, Direkcija za kulturu je organizovana u sledećim sektorima:

1. Sektor Kulture;

2. Sektor Turizma.