Republika Kosovo

Priština

Direktorka javnih službi Medina Braha posetila je Vatrogasnu brigadu u Prištini kako bi predao komandno vozilo i prateća vozila

2020/11/25 - 11:27

Direktorka javnih službi Medina Braha posetila je Vatrogasnu jedinicu u Prištini kako bi predaola komandno vozilo i prateća vozila koja će pomoći u olakšavanju koordinacije timova za reagovanje ove brigade. Pravovremeni odgovor i odgovor na prirodne i druge katastrofe su često vitalni.

 

Zahvaljujemo se svim vatrogascima Prištinske brigade na njihovom neumornom radu na spasavanju života i imovine građana, posebno sada, kada svi prolazimo kroz teške dane pune izazova.