Republika Kosovo

Priština

Kërkesë për Shprehje Interesi

2018/09/25 - 1:49

Opština Priština želi da dodatno unapredi dostavljanje obrazovnih usluga u gradu Prištini putem javno-privatnog partnerstva (JPP). U tu svrhu, opština je ovlastila Međunarodnu finansijsku korporaciju (IFC) da pomogne u strukturiranju JPP transakcije, pripremanju ugovorne dokumentacije i sprovođenju transparetnog i konkurentnog tendera. Transakcija s JPP-om obuhvatit će detaljno projektovanje, financiranje i izgradnju do pet novih škola, kao i održavanje i pružanje neakademskih usluga za sve škole deo ovog projekta, za određeni period. Transakciona struktura još nije završena.

 

U skladu sa Direktivom 1/2011 o procedurama za pregled i odobravanje projekata JPP, izdaje se ovo izražavanje interesa kako bi se identifikovali i konsultovali sa zainteresovanim investitorima za ovu JPP transakciju. Zainteresovane strane koje žele pristupiti dodatnim informacijama o projektu preko Sobe Virtualnih Podataka (SVD), trebaju da podnosu zahtev za izražavanje interesa uključujući i sledeće informacije:

– Kratak opis kompanije (do 2 stranice)
– Finansijski izveštaji za poslednje dve godine
– Ime, prezime i adresa e-pošte lica koja traže pristup u Sobi za Virtuelne Podatke
Izražavanje interesa treba poslati IFC-u i opštini Priština na dole navedenu adresu. Poziv za izražavanje interesa će ostati otvoren do početka tenderskog postupka.
Imajte na umu da ovo nije tenderska procedura i izdaje se u cilju istraživanje tržišnog interesovanja.

 

Opština Priština

Genc Bashota

Direktorat za strateško planiranje i održiv razvoj

Email: genc.bashota@rks-gov.net

 

 

Međunarodna finansijska korporacija

Edona Pacarada

Savetnik za infrastrukturu, IFC – Evropa i Centralna Azija

E-mail: epacarada@ifc.org