Republika Kosovo

Priština

Konkurs

2018/10/09 - 5:29

Na osnovu člana 28, stav 2 Zakona br. 04-1-138 za Profesionalno Obrazovanje i Osposobljavanje i na osnovu člana 12, stav 1 Zakona br. 04-1-143 o Obrazovanju i Osposobljavanje Odraslih u Republici Kosova:Direkcija Obrazovanja Raspisuje Konkurs.Na osnovu člana 28, stav 2 Zakona br. 04-1-138 za Profesionalno Obrazovanje i Osposobljavanje i na osnovu člana 12, stav 1 Zakona br. 04-1-143 o Obrazovanju i Osposobljavanje Odraslih u Republici Kosova:Direkcija Obrazovanja Raspisuje Konkurs.
U obrazovnom programu “Obrazovanje za odrasle” u srednjim i višim školana, pohađaocima se omogućava da celu godišnju školu završe u roku od 18 nedelja (UA br. 40/2006 MONT)
Pravo upisa imaju svi zainteresovani, koji su prošli godište i mogu biti redovni učenici. Potrebna dokumentacija za upis:1. Svedočanstvo ranije završenih razreda 2. Izvod rođenih3. IsplataObrazovanje na nivou srednjeg i višeg obrazovanja se placa. Učešće se vrši prema Uredbi br. 01/2017, dt. 02.02.2017 god. O planiranju i trošenju sopstvenih prihoda ostvarenih od strane institucija stručnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja za odrasle, Regulisanje prihoda prihoda od obrazovnih ustanova opštine Priština: 01. br. 110 – 157460, dt. 01.07.2014 god..
Isplata za upis i pohađanje obrazovanja za odrasle:
a) za upis godine (za jedan razred 100 €) ……………………………………………….100 €; b) za stručnu praksu …………………………………………………………………………50 €; c) diferencijalni ispit ………………………………………………………………………………….. 10 €; d) završni ispit, certifikat-diploma ………………………………………….. 50 €;
isplate se vrše u odgovarajućim obrazovnim institucijama prema školskim kodovima. Pohađaoci, koji izmene profil, biće predmet diferencijalnih ispita, na osnovu OI 16/2011, dt. 30.12.2011 MONT-a.Kandidati koji izmene smer su obavezni da prethodno polože dodatne i diferencijalne ispite.polaganje dodatnih i diferencijalnih ispita vrši se u odvojenim roku od pohađanja nastave za koju je kandidat podneo prijavu za upis.Svedočanstvo i diplome dodeljene u programu “Obrazovanje i osposobljavanje odraslih” su ekvivalentni diplomama za formalno obrazovanje.Konkurs je otvoren 15 dana, od dana objavljivanja na javnim medijima.

Konkurs