Republika Kosovo

Priština

Konkurs

2017/08/02 - 12:00

Pravo na dobivanje ovog Programa su Porodice koje: 
1) Nemaju stan ili kuću na svoje ime;
2) Ostali su bez stana/kuče, kao posledica oštećenja kuća tokom zadnjeg rata na Kosovu;
3) Poseduju površinu stanovanja koja je iznad određenih norma za tu socijalnu i ekonomsku kategoriju i
4) Porodice koje žive u tuđim objektima sa stanarinom ili bez stanarine. 
 
Nadležan organ opštine vrši raspodelu zahteva na standardan način, besplatno, za sve zainteresovane potražioce. One ih mogu uzeti u kancelariji/šalteru br.3, u prizemlju Stare zgrade opštine Prištine, ulica UÇK, br. 2, svakog radnog dana, od 8:30 – 15:00 časova.
 
 
Konkurs ostaje otvoren 30 (trideset) dana, od dana njegovog javnog objavljivanja na dnevnim novina, počevši od 02/08/2017 god.  pa do  31/08/2017 god.
 
 

PDF---ICON.png Konkurs Opština je osigurala poseban program stanovanja za porodice palih boraca, nestalih boraca UÇK -a, za veterane UÇK-a, civilne invalide rata, žrtve seksualnog zlostavljanja tokom rata, civilne žrtve rata i njihovih porodica koji nisu rešili pitanje stanovanja i koji su u teškom ekonomskom stanju, devajući im stanove na korišćenje kako bi stvorili prikladne uslove za normalan život.