Republika Kosovo

Priština

Maksimalna posvećenost Primarne Medicine u Prištini

2020/03/25 - 12:31

– Centri porodične medicine

– Centar hitne medicine

Sa dezurstvom 24/7:

  1. Karantina Studentskog centra;
  2. Šator u dvorištu GCPM;
  3. Centar Hitne Medicine sa 4 tima;
  4. Granični prelaz u Mutivodi;
  5. Svi CPM-ei.

Sve pohvale medicinskim osobljem na velikoj posvećenosti u ovim teškim danima!