Republika Kosovo

Priština

Opština Priština organizuje javne rasprave o budžetu

2018/07/10 - 2:21

Javne rasprave o budžetu se održavaju sa ciljem dobijanja sugestija građana za budžet naredne godine i za Srednjoročni okvir rashoda.

Počinju sednice raspravljanja o izradi budžeta za 2019. godinu. Opština Priština, na osnovu određenih uputstava u budžetskoj okružnici 2019/02 donete za opštine od strane Ministarstva za Finansije Republike Kosovo i zakona o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima (ZUJFO) organizuje javne rasprave za svaki budžetski program s ciljem razmatranja predloženih budžeta.

 

Program Datum Vreme Mesto
Opšta diskusija 16 juli 2018 (ponedeljak) 11:00 Sala Skupštine Opštine
Direkcija Kulture, Omladine i Sporta 16 juli 2018 (ponedeljak) 14:00 Sala Skupštine Opštine
Direkcija Obrazovanja, Direkcija Kapitalnih investicija 17 juli 2018 (utorak) 14:00 Sala Skupštine Opštine
Direkcija Zdravstva i Direkcija Socialnog Blagostanja 18 juli 2018 (sreda) 14:00 Sala Skupštine Opštine
 Direkcija Javnih Usluga, Direkcija Imovine, Direkcija Administracije 19 juli 2018 ( četvrtak) 14:00 Sala Skupštine Opštine
Opšta diskusija-završna 20 juli 2018  (petak) 11:00 Sala Skupštine Opštine