Opština Priština organizuje javnu raspravu, 26 decembar, Opšta javna diskusija – Skupština Opština, stara zgrada Opštine Priština.