Republika Kosovo

Priština

Poziv za Prijavljivanje – PROGRAM SAMOZAPOŠLJAVANJA ZA REPATRISANA LICA

2018/09/12 - 6:15

Svrha Programa Samozapošljavanja je podrška repatrisanim licima u stvaranju izvodljivih poslovnih planova koji su sposobni da prežive konkurentno tržište, promovišući samozapošljavanje kao aktivnu meru tržišta rada. Podrškom u grantovima će se obezbediti tehnička oprema za realizaciju poslovnog plana. Program će kontinuirano pomagati u razvoju poslovanja kroz savetovanje kako bi se pomoglo repatrisanim nezaposlenim licima sa kvalifikovanjem usmerenim da budu uspešni u izabranoj oblasti. Predstavljeni program samozapošljavanja je konkurentan program koji garantuje najveći mogući povraćaj investicije. Izborni proces ima za cilj da obezbedi transparentnost i pravičnu konkurenciju i podrži najbolje poslovne ideje i planove koji garantuju održive rezultate.

Treća faza