Republika Kosovo

Priština

Predsednik Špend Ahmeti i vršilac dužnosti ministra za infrastrukturu i životnu sredinu Lumir Abdikhiku potpisali su Sporazum o Saradnji za Ulaganje u Infrastrukturu Glavnog grada za 2020-2021 god

2020/05/22 - 7:48

Radovi na regulaciji ulaza u Prištinu iz Veternika su započeli i sada će se nastaviti sa revitalizacijom zelenih površina i izgradnjom dva pešačka prelaza u tom delu.

Za izradu projekta sarađivaće sa Udruženjem arhitekata Kosova i poziv će biti javan, kako bi projekat bio jedinstven za Prištinu.

Takođe su razgovarali o zajedničkim projektima puta A, kolekcionara i dugo očekivanog rešenja za vezu okruga Fushe Kosove sa okolinom Arberi.