Republika Kosovo

Priština

Odluka o formiranju radne grupe za izradu godisnjeg plana rada skupstine opstine za 2020 god.

2020/01/16 - 11:09

Oblik aplikacije: Odluka o formiranju radne grupe za izradu godisnjeg plana rada skupstine opstine za 2020 god.