Republika Kosovo

Priština

Odluka o oslobadanja od poreza na legalizaciju nelegalnih gradevina, kao i nacin utvrdivanje rata

2020/01/16 - 11:13

Oblik aplikacije: Odluka o oslobadanja od poreza na legalizaciju nelegalnih gradevina, kao i nacin utvrdivanje rata