Republika Kosovo

Priština

Odluka o prenosu neistrošenog budžeta iz 2019 u 2020 godinu

2020/04/29 - 1:39

Oblik aplikacije: Odluka o prenosu neistrošenog budžeta iz 2019 u 2020 godinu