Republika Kosovo

Priština

Odluka o usvajanju opštinskog akcionog Plana za raseljene i održivo rešenje, 2020-2022 god

2020/03/30 - 11:50

Oblik aplikacije: Odluka o usvajanju opštinskog akcionog Plana za raseljene i održivo rešenje, 2020-2022 god