Republika Kosovo

Priština

Odluka za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Salih Grajqevci, Gani Azemi, Avni Azemaj, Adnan Maxhuni i Alban Beci

2020/03/30 - 11:31

Oblik aplikacije: Odluka za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Salih Grajqevci, Gani Azemi, Avni Azemaj, Adnan Maxhuni i Alban Beci