Republika Kosovo

Priština

Odluka za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Tafil (Arif) Osmanit

2020/03/30 - 11:35

Oblik aplikacije: Odluka za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Tafil (Arif) Osmanit