Republika Kosovo

Priština

Odluka za izmenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Aslan (Osman) Ahmeti

2020/01/16 - 11:20

Oblik aplikacije: Odluka za izmenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Aslan (Osman) Ahmeti