Republika Kosovo

Priština

Odluka za javno razmatranje nacrt dokumenta detalnog regultivnog plana za podrucje kod tehnickog fakulteta, u naselju “Suncani Breg”

2020/01/16 - 11:04

Oblik aplikacije: Odluka za javno razmatranje nacrt dokumenta detalnog regultivnog plana za podrucje kod tehnickog fakulteta, u naselju “Suncani Breg”