Republika Kosovo

Priština

USVAJA SE Odluka o raspisivanju jave aukcije za prodaju vozila, kao pokretna imovina Opštine Priština

2020/02/27 - 3:39

Oblik aplikacije: USVAJA SE Odluka o raspisivanju jave aukcije za prodaju vozila, kao pokretna imovina Opštine Priština