Republika e Kosoves

Prishtinë

Arbër Vokrri

Emri dhe Mbiemri: Arbër Vokrri

Email: arber.vokrri@gmail.com

Numri i telefonit:  044202587

Profesioni: Doktor i Mjekësisë

Përvoja e punës:  1997-1998 kryetar i Organizatës së Rinisë Shkollore të Kosovës

2003-2005 aktivist i Rrjetit të Aksionit për Kosovën (KAN)

2004-2008 Kryetar i Qendrës për Avansmin e Studimeve

2006 – 2011 drejtues i projektit për mbikëqyrje te Prog.Kombëtar për Menaxhim të TBC

2006-2007, drejtues i grupit për multimedia, dokumentim dhe TI në LVV

2010- 2011 botues i revistës së Fakultetit të Mjekësisë

2011-2014 kryetar i pikës Dardania të LVV

2016-2020 bashkëthemelues dhe drejtues i Istitutit për Siguri, Integrim dhe Deradikalizim (INSID)

2016 – 2020 Ligjërues në Kolegjin AAB

Mandati: I