Republika e Kosoves

Prishtinë

Bashkim Beha

Emri dhe Mbiemri: Bashkim Beha

Viti i lindjes: 11.02.1989

Numri i telefonit: +377 44 626 727

E-mail: bashkimbeha@yahoo.com

Subjekti politik: PSD

Profesioni: Ekonomist

Përvoja e punës: Më 12 Mars 2012, ka filluar punën si Operator i Shitjes në kuadër të Departamentit për Kontakte me klient në Bankën Kombëtare Tregtare. Ndërsa, më 09 Qershor 2013 ka vazhduar angazhimin në Departamentin e Vlerësimit të Riskut të Kredive për Korporata dhe Kredive Komerciale si zyrtar vleresues i  riskut në kuadër të Bankës Kombëtare Tregtare. Pas më shumë se 2 vite e gjysëm punë në Bankën Kombëtare Tregtare, angazhimin e tij profesional e ka vazhduar në Bankën Ekonomike në pozitën e Analistit të Kredive për Korporata dhe Mikro Kredive për rreth 9 muaj. Pastaj, me datë 17 Gusht 2015, ka vazhduar angazhimin e tij profesional në Ndërmarrjen Publike Banesore si Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit, ku ende vazhdon punën e tij.

Adresa e banimit: Rr. Jakov Xoxa  B- 234, Mati 1, Prishtinë, 10000, Republika e Kosovës

Mandati: I parë (1)