Republika e Kosoves

Prishtinë

Besnik Mujeci

Emri dhe Mbiemri: Besnik Mujeci

Viti i lindjes: 1983

Numri i telefonit: 045 685 087

E-mail: mujecibesnik1@gmail.com

Subjekti politik: LVV

Profesioni: Jurist

Përvoja e punës: Përkthyes prej vitit 2008 e tutje në Freelance. Asistent Administrativ në Oxfort Studio 2010-2011. Menaxher i shitjes me pakicë në Meridian Express gjatë viteve 2012 – 2014.

Adresa e banimit:

Mandati: I