Republika e Kosoves

Prishtinë

Bukurie Canolli

Emri dhe Mbiemri: Bukurie Canolli

Viti i lindjes: 1991

Numri i telefonit:  044 501 364

E-mail: bukuriecanolli04@gmail.com

Subjekti politik: LB

Profesioni: Ekonomiste

Përvoja e punës:

Adresa e banimit: Vedat Kokona, nr.9

Mandati: I