Republika e Kosoves

Prishtinë

Drilon Pireva

Emri dhe Mbiemri: Drilon Pireva
Viti i lindjes: 1987
Numri i telefonit: 044170102
E-mail: pirevadrilon@gmail.com
Subjekti politik: PSD
Profesioni: Ekonomist
Përvoja e punës: Kontabilist, Financier në sektorin privat: 2008-2012. Menaxher Gjeneral në sektorin privat: 2012 -2014. Anëtar i KKZ-Prishtinë: 6 mandate. Këshilltar karriere, Komuna e Prishtinës: 2014-2015. Koordiantor në Kabinetin e Kryetarit, Komuna e Prishtinës; 2015-2017. Udhëheqës i projektit për rifunksionalizimin e Mirëmbajtjes në NPB: 2017.
Adresa e banimit: Ulpianë, E-30 3A H2
Mandati: I