Republika e Kosoves

Prishtinë

Elmire Nikçi – Rexha

Emri dhe Mbiemri: Elmire Nikçi – Rexha

Viti i lindjes: 1983

Numri i telefonit: 045 556 776

E-mail: emmanikci@gmail.com

Subjekti politik: LDK

Profesioni: Juriste

Përvoja e punës: Kompania e Sigurimeve “ Siguria” – Zyra e shitjes dhe marketingut. N. SH. Market Plus – Udhëheqëse e zyrës së personelit.  KO Group SH.P.K – Udhëheqëse e kompanisë.

Adresa e banimit: Bregu i Diellit

Mandati: I