Republika e Kosoves

Prishtinë

Eman Rrahmani

Emri dhe Mbiemri: Eman Rrahmani

Viti i lindjes: 1985

Numri i telefonit: 049 947 667

E-mail: eman.rr@hotmail.com

Subjekti politik: LVV

Profesioni:Ekonomist

Përvoja e punës: Që nga viti 2004, ai punon si menaxher në kompaninë “BINI”. Nga viti 2007, ka ndërmarrë iniciativa që kontribuojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve, kryesisht në lagjen Kodra e Trimave, por edhe në vende të tjera.

Adresa e banimit: Rr. Ismet Krasniqi

Mandati: I